Hotelijersko-turistička škola

Lokacija

Zagreb

Izvedeni radovi

Projektiranje, stručni nadzor

Izrada projekta konstrukcijske obnove nakon potresa,

Postojeći stari kompleks učeničkog doma na Trgu Luke Botića je prenamjenjen u modernu srednju Hotelijersko-turističku školu

Godina izvođenja

4.mj. 2021. – 7.mj. 2022.