OŠ Ksaver Šandor Gjalski

OŠ Ksaver Šandor Gjalski

Lokacija

Zagreb

Izvedeni radovi

Stručni nadzor

Rekonstrukcija i dogradnja postojeće škole oštećene potresom u modernu osnovnu školu uz primjenu standarda zelene gradnje

Godina izvođenja

7.mj. 2020. – 8.mj. 2022.